Top 8 Ile Zwolnienia Po Obumarłej Ciąży Best 15 Answer

You are looking for information, articles, knowledge about the topic nail salons open on sunday near me ile zwolnienia po obumarłej ciąży on Google, you do not find the information you need! Here are the best content compiled and compiled by the toplist.xosotanphat.com team, along with other related topics such as: ile zwolnienia po obumarłej ciąży Zaświadczenie o poronieniu dla pracodawcy, Wypis o poronieniu, Jak długo L4 po łyżeczkowaniu, Połóg po urodzeniu martwego dziecka, L4 po usunięciu ciąży pozamacicznej, Rekonwalescencja po usunięciu ciąży pozamacicznej, Kiedy do pracy po ciąży pozamacicznej, 182 dni ile to miesięcy

Table of Contents

Ile należy się zwolnienie po poronieniach?

Okres zasiłkowy po poronieniu

W czasie ciąży pracownica może pobierać zasiłek chorobowy przez 270 dni. Jednakże w przypadku poronienia okres zasiłkowy zostaje automatycznie skrócony do 182 dni.

Czy po poronieniu należy się wolne?

Prawo do urlopu i zasiłku macierzyńskiego

Zgodnie z tym artykułem, prawo do urlopu przysługuje w razie urodzenia martwego dziecka lub zgonu dziecka przed upływem 8 tygodni życia. Urlop macierzyński po poronieniu jest obligatoryjny i rozpoczyna się nie później niż w dniu porodu.

Kto wystawia zwolnienie po poronieniu?

Zwolnienie lekarskie przerwane poronieniem

Konieczne jest dostarczenie przez pracownicę zaświadczenia potwierdzającego datę poronienia, na przykład zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA.

Czy należy się odszkodowanie za poronienie?

Odszkodowanie za poronienie lub urodzenie martwego dziecka możliwie jest jedynie wtedy, gdy posiada się odpowiednią prywatną polisę. Wówczas należy zgłosić ubezpieczycielowi fakt zajścia tego rodzaju zdarzenia oraz przedstawić wszystkie wymagane dokumenty.

Co szpital robi z martwym płodem?

Szpitale nie mogą utylizować szczątków płodów po poronieniach. Muszą je przechowywać aż do godnego pochówku. Tylko nie mają już na to miejsca. Mirosław Gryń/Polityka Tkanki zatopione w parafinie powinny zostać w zakładzie patomorfologii przez 25 lat.

Co się należy kobiecie po poronieniu?

Zgodnie z Artykułem 180 §1 kodeksu pracy matce (będącej pracownicą) po poronieniu i urodzeniu martwym przysługuję prawo do 8-tygodniowego urlopu macierzyńskiego lub zasiłku, jeżeli przebywa w tym czasie na urlopie macierzyńskim. Wymaga to przedstawienia w pracy skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka.

Ile zwolnienia po stracie dziecka?

W przypadku śmierci dziecka zwykle skraca się okres urlopu macierzyńskiego, czyli tym samym okres, za który otrzymuje się zasiłek. Po śmierci dziecka zachowuje się prawo do zasiłku macierzyńskiego do upływu: 8 tygodni po porodzie lub. 7 dni od dnia zgonu dziecka.

Czy muszę poinformować pracodawcę o poronieniu?

Celem naliczenia zasiłku chorobowego pracownica powinna dostarczyć pracodawcy zaświadczenie lekarskie zawierające dane dotyczące daty poronienia, niezdolności do pracy na druku ZUS ZLA, a także informację, czy przebywała w szpitalu, jeśli zdarzenie miało miejsce w czasie zwolnienia lekarskiego.

Ile trwa urlop macierzyński po poronieniu?

Zgodnie z art. 1801 §1 w razie urodzenia martwego dziecka lub zgonu dziecka przed upływem 8 tygodni życia, pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze 8 tygodni po porodzie, nie krócej jednak niż przez okres 7 dni od dnia zgonu dziecka.

Co z ciałem po poronieniu?

Prawa po poronieniu: pogrzeb

Decyzja o tym, co będzie działo się z ciałem dziecka, należy tylko i wyłącznie do rodziców. Możecie pozostawić je w szpitalu lub zdecydować się na odbiór ciała i zorganizowanie pochówku. Pochówek jest możliwy również wtedy, gdy płeć dziecka nie została ustalona.

Co zrobić z poronionym płodem w domu?

Poronienie w domu – warto udać się do szpitala

Pierwszym krokiem powinno być jak najszybsze udanie się do szpitala lub lekarza ginekologa – niezależnie od tego, w którym tygodniu doszło do poronienia. Zminimalizuje to ryzyko utraty zbyt dużej ilości krwi czy pojawienia się zakażenia.

Jaki kod choroby po poronieniu?

Pracownica przedkładała zwolnienia lekarskie z kodem literowym “B”. Na ich podstawie wypłacaliśmy zasiłek chorobowy w wysokości 100% podstawy wymiaru. W trakcie ostatniego zwolnienia poroniła ciążę (dostarczyła zaświadczenie potwierdzające datę poronienia).

Czy po samoistnym poronieniu trzeba iść do lekarza?

Przy poronieniu samoistnym kobieta powinna zgłosić się na kontrolę do ginekologa. O ciążę można starać się już w kolejnym cyklu menstruacyjnym. Przy poronieniu zatrzymanym lub niezupełnym należy oczyścić jamę macicy z martwych tkanek.


L4 w ciąży po 182 dniach innego zwolnienia lekarskiego
L4 w ciąży po 182 dniach innego zwolnienia lekarskiego


Czy otrzymasz zasiłek chorobowy po poronieniu?

 • Article author: poradnikpracownika.pl
 • Reviews from users: 29705 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.6 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Czy otrzymasz zasiłek chorobowy po poronieniu? W czasie ciąży pracownica może pobierać zasiłek chorobowy przez 270 dni. Jednakże w przypadku poronienia okres zasiłkowy zostaje automatycznie skrócony do 182 … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Czy otrzymasz zasiłek chorobowy po poronieniu? W czasie ciąży pracownica może pobierać zasiłek chorobowy przez 270 dni. Jednakże w przypadku poronienia okres zasiłkowy zostaje automatycznie skrócony do 182 … Jeżeli pracownica będąca w ciąży przebywa na zwolnieniu lekarskim z powodu złego stanu zdrowia, wówczas przysługują jej świadczenia z ubezpieczenia chorobowego. Przeczytaj i dowiedz się, kiedy przysługuje zasiłek chorobowy po poronieniu!
 • Table of Contents:

Oprogramowanie dla biur rachunkowych online

Zwolnienie lekarskie w ciąży

Czy w przypadku poronienia przysługuje zasiłek macierzyński

Zasiłek chorobowy po poronieniu

Okres zasiłkowy po poronieniu

Podsumowanie

Czy otrzymasz zasiłek chorobowy po poronieniu?
Czy otrzymasz zasiłek chorobowy po poronieniu?

Read More

Prawa kobiety po poronieniu oraz martwym urodzeniu

 • Article author: matkaprawnik.pl
 • Reviews from users: 9314 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.2 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Prawa kobiety po poronieniu oraz martwym urodzeniu Kobieta, która w wyniku ciąży nie zabierze do domu zdrowego dziecka z powodu (tzw. … Zwolnienia ile chciałam, leki jakie potrzebowałam. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Prawa kobiety po poronieniu oraz martwym urodzeniu Kobieta, która w wyniku ciąży nie zabierze do domu zdrowego dziecka z powodu (tzw. … Zwolnienia ile chciałam, leki jakie potrzebowałam. Kobieta, która w wyniku ciąży nie zabierze do domu zdrowego dziecka z powodu (tzw. niepowodzenie położnicze): poronienia, urodzenia dziecka martwego, niezdo
 • Table of Contents:

Teoria

Opieka w szpitalu

O czym powinien informować szpital

Prawa kobiety po poronieniu oraz martwym urodzeniu
Prawa kobiety po poronieniu oraz martwym urodzeniu

Read More

Jakie prawa mają kobiety po poronieniu? | WP parenting

 • Article author: parenting.pl
 • Reviews from users: 48075 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.5 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Jakie prawa mają kobiety po poronieniu? | WP parenting O ile dziecko zostanie zarejestrowane w Urzędzie Stanu Cywilnego, … W jednej chwili dowiedziałam, że ciąża obumarła, a zaraz potem, … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Jakie prawa mają kobiety po poronieniu? | WP parenting O ile dziecko zostanie zarejestrowane w Urzędzie Stanu Cywilnego, … W jednej chwili dowiedziałam, że ciąża obumarła, a zaraz potem, … Wiele kobiet nie wie, jakie prawa przysługują im po poronieniu. Nikt ich o tym nie informuje, one same często nie pytają, bo będąc w żałobie myślami są zupełnie…
 • Table of Contents:

1 Prawo do pochówku dziecka

2 Prawo do urlopu macierzyńskiego

3 Czy szpital utrudnia egzekwowanie praw po poronieniu

4 To jeszcze nie dziecko

Jakie prawa mają kobiety po poronieniu? | WP parenting
Jakie prawa mają kobiety po poronieniu? | WP parenting

Read More

Czy otrzymasz zasiłek chorobowy po poronieniu?

 • Article author: poradnikpracownika.pl
 • Reviews from users: 16427 ⭐ Ratings
 • Top rated: 5.0 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Czy otrzymasz zasiłek chorobowy po poronieniu? Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Czy otrzymasz zasiłek chorobowy po poronieniu? Updating Jeżeli pracownica będąca w ciąży przebywa na zwolnieniu lekarskim z powodu złego stanu zdrowia, wówczas przysługują jej świadczenia z ubezpieczenia chorobowego. Przeczytaj i dowiedz się, kiedy przysługuje zasiłek chorobowy po poronieniu!
 • Table of Contents:

Oprogramowanie dla biur rachunkowych online

Zwolnienie lekarskie w ciąży

Czy w przypadku poronienia przysługuje zasiłek macierzyński

Zasiłek chorobowy po poronieniu

Okres zasiłkowy po poronieniu

Podsumowanie

Czy otrzymasz zasiłek chorobowy po poronieniu?
Czy otrzymasz zasiłek chorobowy po poronieniu?

Read More

Urlop macierzyński po poronieniu – kiedy można go otrzymać?

 • Article author: poradnikpracownika.pl
 • Reviews from users: 33927 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.2 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Urlop macierzyński po poronieniu – kiedy można go otrzymać? Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Urlop macierzyński po poronieniu – kiedy można go otrzymać? Updating Urlop macierzyński po poronieniu jest możliwy, jednak niewiele osób o tym wie. Co zrobić, aby go otrzymać? Jakie warunki trzeba spełnić? Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej na temat urlopu macierzyńskiego po poronieniu i przysługujących praw!
 • Table of Contents:

Oprogramowanie dla biur rachunkowych online

Poronienie a urodzenie martwe

Prawo do urlopu i zasiłku macierzyńskiego

Urlop macierzyński po poronieniu – kiedy nie można skorzystać

Oczekiwanie na wydanie aktu urodzenia

Urlop macierzyński po poronieniu - kiedy można go otrzymać?
Urlop macierzyński po poronieniu – kiedy można go otrzymać?

Read More

Dziennik Prawny Kobieta w ciąży na zwolnieniu lekarskim. w

 • Article author: www.dziennikprawny.pl
 • Reviews from users: 45222 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.1 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Dziennik Prawny Kobieta w ciąży na zwolnieniu lekarskim. w Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Dziennik Prawny Kobieta w ciąży na zwolnieniu lekarskim. w Updating Czy jeśli kobieta poroni wciąż może przebywać na zwolnieniu lekarskim?Czy jeśli kobieta poroni wciąż może przebywać na zwolnieniu lekarskim?Kobieta w ciąży na zwolnieniu lekarskim. Co dzieje się w przypadku poronienia?
 • Table of Contents:
See also  Top 37 홈페이지 형 블로그 Top 39 Best Answers

Czy jeśli kobieta poroni wciąż może przebywać na zwolnieniu lekarskim

Polska Pierwsze w UE w pełni cyfrowe pozwolenie na pobyt

Jaka kara za sprzedaż nielegalnego oprogramowania

REKLAMA

Starlink obniża ceny internetu dla Polaków Skala robi wrażenie

Mandat za parkowanie na chodniku Ministerstwo prostuje interpretację nowego prawa

Uwaga na podróbki zabawek! KAS zabezpieczyła towar za pół miliona złotych

Pomoc dla firm działających nad Odrą

Przesłanki orzeczenia rozwodu

Najpopularniejsze imiona dla dzieci 2022 Jest ranking z bazy PESEL!

Szczepienia przeciw grypie 2022 Ruszyły nabory

Ukradł 266 laptopów z firmy w której pracował

UOKiK Masz voucher turystyczny Należą Ci się pieniądze!

Niższe limity dla dorabiających do emerytury i renty Trzeba uważać!

REKLAMA

ARiMR wypłaca pieniądze tym którzy kupili nawozy Już 2 mld złotych na kontach rolników

Senior brał udział w oszustwach „na policjanta” Wpadł w ręce prawdziwych funkcjonariuszy

Dodatkowe 137 mld złotych dla samorządów

MON Program stypendialny dla studentów cywilnych

Prezes NBP o euro Musimy utrzymać złotego utrzymać patriotyczny rząd

Pierwsze regularne połączenia z lotniska w Radomiu Znane są kierunki i przewoźnik

Dopłaty do ogrzewania – jaki pomysł ma rząd

Jak pozycjonować stronę lokalnie

Dwie kobiety wykupiły rytuał… „spętania miłością” Straciły 4 tysiące złotych

Badania techniczne pojazdów podrożeją Chcą tego diagności i związkowcy

Ruszają przelewy 14 emerytur Podajemy terminy

Program „Posiłek w szkole i w domu” – są pieniądze dla samorządów

Polisa na życie w UK – rzeczy które należy wiedzieć

Najdroższy lek na SMA będzie refundowany Dla kogo

Jaki mandat za wyprzedzanie pasem awaryjnym Film z „wyczynem” nagrał inny kierowca

MF Dobre wyniki finansowe samorządów

Kryzys nie dotyka rynku pracy Rośnie zatrudnienie

Ważny obowiązek dla Ukraińców wyjeżdżających z Polski

Jest pozwolenie na budowę II linii metra w stolicy!

Fotowoltaika – jak nieuczciwe firmy oszukują klientów

Zwrot z akcyzy na paliwo rolnicze Wnioski przyjmują urzędy miast i gmin

Aktywny samorząd – są pieniądze dla niepełnosprawnych

Znowelizowana ustawa sankcyjna weszła w życie Duże zmiany dla firm

81-latka przemycała 5 kg heroiny Wpadła w Warszawie (FILM)

Ponad 100 mln zł z UE na podyplomówki dla pielęgniarek i położnych

Dziesiątki nielegalnych salonów gier na Pomorzu Działały w kontenerach

Dziennik Prawny Kobieta w ciąży na zwolnieniu lekarskim. w
Dziennik Prawny Kobieta w ciąży na zwolnieniu lekarskim. w

Read More

Odszkodowanie za poronienie – co przysługuje rodzicom? | Kancelaria Prawna Sobota Jachira

 • Article author: www.sobotajachira.pl
 • Reviews from users: 28081 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.7 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Odszkodowanie za poronienie – co przysługuje rodzicom? | Kancelaria Prawna Sobota Jachira Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Odszkodowanie za poronienie – co przysługuje rodzicom? | Kancelaria Prawna Sobota Jachira Updating Odszkodowanie za poronienie – rozwiewamy wszelkie wątpliwości prawne. Co warto wiedzieć? Na jakie świadczenia można liczyć? Sprawdź!
 • Table of Contents:

Poronienie a urodzenie martwego dziecka

Ustalenie płci w przypadku martwego urodzenia i poronienia

Po co karta martwego dziecka

Co przysługuje rodzicom

Co trzeba zrobić by otrzymać zasiłek

Odszkodowanie za poronienie

O czym jeszcze należy pamiętać

Aktualności

Odszkodowanie za poronienie - co przysługuje rodzicom? | Kancelaria Prawna Sobota Jachira
Odszkodowanie za poronienie – co przysługuje rodzicom? | Kancelaria Prawna Sobota Jachira

Read More

Twoje prawa po poronieniu – jak z nich skorzystać? | Poroniłam.pl

 • Article author: www.poronilam.pl
 • Reviews from users: 44551 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.5 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Twoje prawa po poronieniu – jak z nich skorzystać? | Poroniłam.pl Mimo że czas po utracie ciąży nie należy do łatwych, warto się na chwilę zatrzymać … którym wydaje się, że przysługuje tylko krótkie zwolnienie lekarskie. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Twoje prawa po poronieniu – jak z nich skorzystać? | Poroniłam.pl Mimo że czas po utracie ciąży nie należy do łatwych, warto się na chwilę zatrzymać … którym wydaje się, że przysługuje tylko krótkie zwolnienie lekarskie. Prawa po poronieniu przysługują rodzicom niezależnie od czasu trwania ciąży. Poznaj prawa po poronieniu: prawo do rejestracji dziecka, prawo do zasiłku pogrzebowego, prawo do urlopu macierzyńskiego.
 • Table of Contents:

Jakie prawa po poronieniu przysługują parze która utraciła dziecko

Jak skorzystać z praw po poronieniu

1 Prawa po poronieniu rejestracja dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego

2 Prawa po poronieniu pogrzeb

3 Prawa po poronieniu zasiłek pogrzebowy 4000 zł

4 Prawa po poronieniu urlop macierzyński (56 dni)

Prawa po poronieniu poznanie przyczyn poronienia

Prawa po poronieniu postępowanie krok po kroku

Dlaczego badania genetyczne materiału z poronienia wciąż budzą takie emocje

Moje życie i poronienie – historia o stracie

Rejestracja dziecka po poronieniu

„Nie mam dobrych wieści… ” – moja historia o stracie

Tęczowe dziecko – „Nienarodzony Aniołek”

Historia „Tęczowe dziecko” – Silny i waleczny jak Lew

Badanie płci po poronieniu

Serduszko które przestało bić – moja historia

Trójeczka moich aniołków – moja historia o stracie

Twoje prawa po poronieniu – jak z nich skorzystać? | Poroniłam.pl
Twoje prawa po poronieniu – jak z nich skorzystać? | Poroniłam.pl

Read More

Wysokość zasiłku chorobowego po poronieniu ciąży – www.zasilekchorobowy.pl

 • Article author: www.zasilekchorobowy.pl
 • Reviews from users: 27114 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.8 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Wysokość zasiłku chorobowego po poronieniu ciąży – www.zasilekchorobowy.pl Należy przypomnieć, że w czasie ciąży pracownicy przysługuje dłuższy okres zasiłkowy wynoszący 270 dni, natomiast po poronieniu ciąży jest on … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Wysokość zasiłku chorobowego po poronieniu ciąży – www.zasilekchorobowy.pl Należy przypomnieć, że w czasie ciąży pracownicy przysługuje dłuższy okres zasiłkowy wynoszący 270 dni, natomiast po poronieniu ciąży jest on … W jakiej wysokości należy wypłacić zasiłek chorobowy po poronieniu ciąży?zasiłek chorobowy, poronienie ciąży
 • Table of Contents:

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Wysokość zasiłku chorobowego po poronieniu ciąży – www.zasilekchorobowy.pl
Wysokość zasiłku chorobowego po poronieniu ciąży – www.zasilekchorobowy.pl

Read More

Czy obumarła ciąża powinna być od razu usunięta? – Na pytanie odpowiada lek. Anna Syrkiewicz | WP abcZdrowie

 • Article author: pytania.abczdrowie.pl
 • Reviews from users: 4135 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.6 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Czy obumarła ciąża powinna być od razu usunięta? – Na pytanie odpowiada lek. Anna Syrkiewicz | WP abcZdrowie I jeszcze pytanie, czy chodzić do pracy, czy lepiej wziąć zwolnienie lekarskie i być w domu? KOBIETA, 36 LAT ponad rok temu. Ginekologia Ciąża Poronienie. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Czy obumarła ciąża powinna być od razu usunięta? – Na pytanie odpowiada lek. Anna Syrkiewicz | WP abcZdrowie I jeszcze pytanie, czy chodzić do pracy, czy lepiej wziąć zwolnienie lekarskie i być w domu? KOBIETA, 36 LAT ponad rok temu. Ginekologia Ciąża Poronienie. W piątek 7 października, będąc na usg (9 t.c.), okazało się, że płód obumarł i jego wielkość zatrzymała się na 6 tyg. Lekarz odesłał mnie do domu i dał skierowanie…
 • Table of Contents:

Czego unikać w ciąży

artykuły

Czy obumarła ciąża powinna być od razu usunięta? - Na pytanie odpowiada lek. Anna Syrkiewicz | WP abcZdrowie
Czy obumarła ciąża powinna być od razu usunięta? – Na pytanie odpowiada lek. Anna Syrkiewicz | WP abcZdrowie

Read More

Zasiłek chorobowy po poronieniu ciąży – www.zasilki.pl

 • Article author: www.zasilki.pl
 • Reviews from users: 27116 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.7 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Zasiłek chorobowy po poronieniu ciąży – www.zasilki.pl W trakcie ostatniego zwolnienia poroniła ciążę (dostarczyła zaświadczenie potwierdzające datę poronienia). Od którego dnia należy wypłacać … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Zasiłek chorobowy po poronieniu ciąży – www.zasilki.pl W trakcie ostatniego zwolnienia poroniła ciążę (dostarczyła zaświadczenie potwierdzające datę poronienia). Od którego dnia należy wypłacać … Od którego dnia należy wypłacać pracownicy zasiłek chorobowy w wysokości 80% podstawy wymiaru, w przypadku poronienia ciąży?zasiłek chorobowy, poronienie ciąży
 • Table of Contents:

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Zasiłek chorobowy po poronieniu ciąży – www.zasilki.pl
Zasiłek chorobowy po poronieniu ciąży – www.zasilki.pl

Read More

Łyżeczkowanie po poronieniu – Szpital Medfemina | Wrocław

 • Article author: szpital.medfemina.pl
 • Reviews from users: 3372 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.8 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Łyżeczkowanie po poronieniu – Szpital Medfemina | Wrocław Zabieg wykonywanych jest po uprzednim potwierdzeniu obumarcia ciąży przez dwóch … Przedłużony czas zatrzymania w macicy obumarłej wczesnej ciąży może być … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Łyżeczkowanie po poronieniu – Szpital Medfemina | Wrocław Zabieg wykonywanych jest po uprzednim potwierdzeniu obumarcia ciąży przez dwóch … Przedłużony czas zatrzymania w macicy obumarłej wczesnej ciąży może być …
 • Table of Contents:
Łyżeczkowanie po poronieniu - Szpital Medfemina | Wrocław
Łyżeczkowanie po poronieniu – Szpital Medfemina | Wrocław

Read More

Mamaginekolog

 • Article author: mamaginekolog.pl
 • Reviews from users: 47689 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.3 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Mamaginekolog poronienie zatrzymane – (missed miscarriage) kiedy kobieta dowiaduje się dopiero na USG, że ciąża obumarła, mimo, że jej organizm mógł nie dawać … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Mamaginekolog poronienie zatrzymane – (missed miscarriage) kiedy kobieta dowiaduje się dopiero na USG, że ciąża obumarła, mimo, że jej organizm mógł nie dawać …
 • Table of Contents:

Poronienie – przyczyny statystyki i postępowanie

Jak czę­ste są po­ro­nie­nia

Trzy typy po­ro­nień

Co zro­bi­ły­śmy źle że po­ro­ni­ły­śmy

Co jest przy­czy­ną po­ro­nie­nia

Po­stę­po­wa­nie przy po­ro­nie­niu w I try­me­strze (do 13 ty­go­dnia)

Za­trzy­ma­nie lak­ta­cji

Jestem kobietą po stracie

Jestem kobietą po stracie

Mamaginekolog
Mamaginekolog

Read More

Gdy jej ciąża obumarła, dostała skierowanie do szpitala. Spędziła tam kilka dni. ‘To wszystko stoi na głowie’

 • Article author: www.edziecko.pl
 • Reviews from users: 48247 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.8 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Gdy jej ciąża obumarła, dostała skierowanie do szpitala. Spędziła tam kilka dni. ‘To wszystko stoi na głowie’ Pani Barbara dostała skierowanie do szpitala, by farmakologicznie wywołać poronienie. Po czasie zdobyła się na opis tych doświadczeń. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Gdy jej ciąża obumarła, dostała skierowanie do szpitala. Spędziła tam kilka dni. ‘To wszystko stoi na głowie’ Pani Barbara dostała skierowanie do szpitala, by farmakologicznie wywołać poronienie. Po czasie zdobyła się na opis tych doświadczeń. Pani Barbara dostała skierowanie do szpitala, by farmakologicznie wywołać poronienie. Po czasie zdobyła się na opis tych doświadczeń. – Może to jest powszechne, ale nie jest normalne – pisze o sytuacji na oddziale.mama,tata,dla rodziców
 • Table of Contents:

To trzeba zmienić

Może to jest powszechne ale nie jest normalne

Nie ma nic o prawie do niebycia nękaną krzyżem

Jestem wściekła

Gdy jej ciąża obumarła, dostała skierowanie do szpitala. Spędziła tam kilka dni. 'To wszystko stoi na głowie'
Gdy jej ciąża obumarła, dostała skierowanie do szpitala. Spędziła tam kilka dni. ‘To wszystko stoi na głowie’

Read More


See more articles in the same category here: https://toplist.xosotanphat.com/blog.

Czy otrzymasz zasiłek chorobowy po poronieniu?

Autor

Katarzyna Tokarczyk Artykuły autora

Od dłuższego czasu przebywam na zwolnieniu lekarskim z powodu trudnej ciąży. Niestety ostatnio mój stan pogorszył się i okazało się, że straciłam dziecko. Czy w takiej sytuacji mogę starać się o zasiłek chorobowy po poronieniu?

Marlena, Ostrzeszów

Pracownica, która poroniła, w dalszym ciągu ma prawo pobierać zasiłek chorobowy, jednak będzie się to odbywało na zasadach innych niż dotychczas.

Zwolnienie lekarskie w ciąży

Pracownica, która zaszła w ciążę, ale ze względów zdrowotnych nie może pracować, po przedłożeniu u pracodawcy zwolnienia lekarskiego staje się uprawniona do wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego. Chorobowe w ciąży rozliczane jest w inny sposób niż standardowe zwolnienie lekarskie. W tym przypadku można liczyć na wyższy zasiłek oraz na dłuższy okres zasiłkowy, a mianowicie:

świadczenia chorobowe wypłacane są w wysokości 100% wynagrodzenia,

okres pobierania zasiłku wynosi 270 dni.

Przykład 1.

Lekarz wystawił pani Marii zwolnienie lekarskie w czasie ciąży. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc choroby to 4000 zł. Podstawa świadczeń chorobowych wyniesie 3451,16 zł (4000 zł – 13,71% x 100%).

Zgodnie z pkt 53 komentarza do ustawy zasiłkowej świadczenie chorobowe w wysokości 100% podstawy wymiaru z tytułu niezdolności do pracy przypadającej w czasie ciąży wypłaca się na podstawie zaświadczenia lekarskiego z kodem literowym „B” lub zaświadczenia stwierdzającego stan ciąży.

Czy w przypadku poronienia przysługuje zasiłek macierzyński?

Pracownica, która miała ciążę zagrożoną i doszło u niej do poronienia, nie jest uprawniona do skorzystania z zasiłku macierzyńskiego. W takiej sytuacji przepisy nie przewidują również dodatkowych świadczeń. Możliwość skorzystania z macierzyńskiego przewidziana jest natomiast w razie urodzenia dziecka martwego.

Art. 180(1) § 1 Kodeks pracy

W razie urodzenia martwego dziecka lub zgonu dziecka przed upływem 8 tygodni życia pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze 8 tygodni po porodzie, nie krócej jednak niż przez okres 7 dni od dnia zgonu dziecka. W przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie przysługuje urlop macierzyński w wymiarze stosownym do liczby dzieci pozostałych przy życiu.

Co ważne, w razie urodzenia dziecka martwego zasiłek macierzyński wypłacany jest w wysokości 100% podstawy wymiaru, co potwierdza art. 31 ust. 1 ustawy zasiłkowej.

POLECAMY Ogłoszenia o pracę z całej Polski Poznaj wybrane oferty pracodawców

Poznaj wybrane oferty pracodawców Weź udział w rekrutacji

Weź udział w rekrutacji Podziel się opinią ZOBACZ OGŁOSZENIA Dowiedz się ile możesz zarabiać w innej firmie na takim samym stanowisku

Zasiłek chorobowy po poronieniu

W sytuacji gdy dojdzie do poronienia w czasie trwania zwolnienia lekarskiego, od następnego dnia po poronieniu pracownicy przysługuje zasiłek chorobowy w wysokości:

80% podstawy wymiaru

lub

80% podstawy wymiaru, w przypadku gdy przebywa ona w szpitalu.

Od 1 stycznia 2022 roku wysokość zasiłku chorobowego za okres przebywania w szpitalu zawsze wynosi 80% podstawy zasiłku. Do końca 2021 roku za czas przebywania w szpitalu, za który przysługiwał zasiłek chorobowy, wynosił 70% podstawy.

Aby pracodawca prawidłowo naliczył zasiłek chorobowy po poronieniu, pracownica powinna dostarczyć mu zaświadczenie lekarskie zawierające dane dotyczące daty poronienia, a także informację o ewentualnym pobycie w szpitalu, jeśli zdarzenie miało miejsce w czasie zwolnienia lekarskiego.

POLECAMY Ogłoszenia o pracę z całej Polski Poznaj wybrane oferty pracodawców

Poznaj wybrane oferty pracodawców Weź udział w rekrutacji

Weź udział w rekrutacji Podziel się opinią ZOBACZ OGŁOSZENIA Dowiedz się ile możesz zarabiać w innej firmie na takim samym stanowisku

Przykład 2.

Pani Helena otrzymała zwolnienie lekarskie w związku z zagrożoną ciążą na okres od 19 października do 17 listopada. 8 listopada trafiła do szpitala, gdzie okazało się, że doszło do poronienia. Pracownica do 30 listopada otrzymała kolejne zwolnienie lekarskie, w którym była zawarta informacja o pobycie w szpitalu do 15 listopada. Pani Helena otrzymywała dotychczas zasiłek chorobowy przez 2 miesiące. W związku z tym może liczyć na świadczenia chorobowe w wysokości:

100% podstawy wymiaru zasiłku za okres od 19 października do 8 listopada;

80% podstawy wymiaru zasiłku za okres od 9 listopada do 30 listopada.

Należy zwrócić uwagę, że jeżeli pracownica nie dostarczy do zakładu pracy informacji o utracie ciąży i pracodawca wypłaci zasiłek chorobowy po poronieniu w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku, wówczas nadpłaconą kwotę świadczenia powinien potrącić przy kolejnej wypłacie.

Okres zasiłkowy po poronieniu

Bardzo istotna jest również kwestia okresu zasiłkowego. W czasie ciąży pracownica może pobierać zasiłek chorobowy przez 270 dni. Jednakże w przypadku poronienia okres zasiłkowy zostaje automatycznie skrócony do 182 dni. Jeśli pracownica pobierała świadczenie chorobowe dłużej niż 182 dni, zasiłek przysługuje jej wtedy wyłącznie do dnia, w którym stwierdzono poronienie. Kobieta, która po tym zdarzeniu w dalszym ciągu jest niezdolna do pracy, może wystąpić o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego. Jego wysokość stanowi 90% podstawy wymiaru zasiłku przez pierwsze 3 miesiące i 75% podstawy za pozostały okres niezdolności do pracy. Co ważne, świadczenie rehabilitacyjne można uzyskać wyłącznie po wydaniu przez lekarza specjalnego orzeczenia wskazującego, że dalsze leczenie i rehabilitacja przyczynią się do odzyskania zdolności do pracy.

Podsumowanie

Utrata ciąży to dla kobiety przeżycie traumatyczne. Przepisy nie przewidują dla pracownicy dodatkowych uprawnień w tak trudnej sytuacji. Nie ma możliwości skorzystania z urlopu macierzyńskiego. Dodatkowo zasiłek chorobowy po poronieniu zostaje obniżony do wysokości takiej jak przy zwykłej chorobie.

Prawa kobiety po poronieniu oraz martwym urodzeniu

Każdy/każda z nas, zna kobietę, która ma za sobą poronienie. Wiem, że to jest jeden z najważniejszych moich tekstów.

O sytuacji prawnej kobiety – pracownika, której dziecko urodziło się żywe i zmarło na późniejszym etapie swojego życia (przed upływem 8 tygodni życia i po upływie 8 tygodnia życia) TUTAJ.

Teoria.

Kobieta, która w wyniku ciąży nie zabierze do domu zdrowego dziecka z powodu (tzw. niepowodzenie położnicze): poronienia, urodzenia dziecka martwego, niezdolnego do życia lub obarczonego letalnymi schorzeniami, ma „swoje standardy” opieki okołoporodowej. Dokument w randze Rozporządzenia nazywa się: Standardy postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w dziedzinie położnictwa i ginekologii, z zakresu opieki okołoporodowej opieki położniczo-ginekologicznej, sprawowanej nad pacjentką w okresie ciąży, porodu, połogu, w przypadkach występowania określonych powikłań oraz opieki nad pacjentką w sytuacji niepowodzeń położniczych.

Poronienie – wydalenie lub wydobycie z ustroju matki płodu, który nie oddycha ani nie wykazuje żadnego innego znaku życia, jak czynność serca, tętnienie pępowiny lub wyraźne skurcze mięśni zależnych od woli, o ile nastąpiło to przed upływem 22. tygodnia ciąży (21 tygodni i 7 dni).

Poród przedwczesny – zakończenie ciąży w okresie między 22 a 37 tygodniem trwania ciąży (licząc od pierwszego dnia ostatniej miesiączki lub na podstawie badania ultrasonograficznego wykonanego w pierwszym trymestrze ciąży)

Urodzenie żywe – całkowite wydalenie lub wydobycie z ustroju matki noworodka, niezależnie od czasu trwania ciąży, który po takim wydaleniu lub wydobyciu oddycha lub wykazuje jakiekolwiek inne oznaki życia, takie jak czynność serca, tętnienie pępowiny lub wyraźne skurcze mięśni zależnych od woli, bez względu na to, czy sznur pępowiny został przecięty lub łożysko zostało oddzielone. Urodzenie martwe – całkowite wydalenie lub wydobycie z ustroju matki płodu, o ile nastąpiło po upływie 22. tygodnia ciąży, który po takim wydaleniu lub wydobyciu nie oddycha ani nie wykazuje żadnego innego znaku życia, jak czynność serca, tętnienie pępowiny lub wyraźne skurcze mięśni zależnych od woli. Opieka w szpitalu. Kobiecie po niepowodzeniu położniczym gwarantuje się prawo do opieki psychologicznej i wsparcia bliskich, zgodnie z Jej życzeniem. Kobieta ma prawo do przebywania na sali, w której nie będzie pacjentek ciężarnych bądź w połogu albo których ciąża zakończy się urodzeniem zdrowego dziecka. Personel szpitala ma dbać o to, aby w czasie pobytu w oddziale, nie miała stałego kontaktu z pacjentkami, które urodziły zdrowe dzieci. Personel szpitala ma obowiązek traktować kobietę po niepowodzeniu ginekologicznym z szacunkiem. Kobieta ma prawo do podejmowania świadomych decyzji związanych z koniecznym postępowaniem diagnostyczno-terapeutycznym. Wszelkie badania i zabiegi powinny być wykonywane w intymnej atmosferze. Oznacza to między innymi, że osoby, które sprawując opiekę nad Kobietą po niepowodzeniu położniczym, w szczególności: przedstawiają się i wyjaśniają swoją rolę w opiece, prezentują spokojną i wzbudzającą zaufanie postawę, szanują prywatność i intymność. Każdy zabieg czy czynność powinna zostać poprzedzona wyjaśnieniami czego dotyczy a następnie powzięciem zgody bądź nie, na jego wykonanie. Placówka, jest zobowiązana do udzielenia następujących informacji: stan zdrowia, możliwości uzyskania dalszej pomocy psychologicznej, miejscach i organizacjach udzielających wsparcia osobom w podobnej sytuacji i przysługujących prawach; na temat obowiązującego stanu prawnego wynikającego z przepisów o aktach stanu cywilnego, zabezpieczenia społecznego i prawa pracy. O czym powinien informować szpital: O możliwości rejestracji dziecka w USC.

Bez względu na to, w którym tygodniu ciąży nastąpiło poronienie czy urodzenie martwe – to do Rodziców należy decyzja co się stanie z ciałem dziecka. Ciało można zabrać w celu jego pochowania lub pozostawić w szpitalu – będzie wtedy pochowane przez gminę właściwą ze względu na miejsce zgonu/martwego urodzenia. Jeżeli Rodzice decydują się zabrać ciało dziecka (bez względu na tydzień ciąży) – lekarz zobowiązany jest wypełnić dokumenty, na podstawie których należy zarejestrować dziecko w Urzędzie Stanu Cywilnego. Nie może w nich znaleźć się adnotacji – poronienie tylko urodzenie martwe. To ważne ze względu na to, że Urzędy Stanu Cywilnego nie posługują się terminologią poronienia. Ustawa o aktach stanu Cywilnego rozróżnia urodzenie martwe i żywe. Dokument, który wydaje szpital nazywa się KARTĄ MARTWEGO URODZENIA O chęci wykonania badań genetycznych w celu ustalenia płci dziecka, należy poinformować szpital. Koszt takich badań ponoszą Rodzice. Najczęściej badanie DNA dziecka wykonuje się na podstawie tzw. bloczków parafinowych (zabezpieczony fragment ludzkich tkanek pobranych dla potrzeb badań histopatologicznych). Wzór prośby o wypożyczenie wyników badań w postaci bloczku parafinowego dostępny tutaj . Bloczki szpital wypożycza do badania a laboratorium oddaje po zakończonym badaniu. Istnieje również możliwość zabezpieczenia próbek, jeśli do poronienia doszło w domu. W internecie można znaleźć co raz więcej firm i laboratoriów, które zajmują się ustalaniem płci dziecka po poronieniu. Najprostsze badanie DNA to koszt około 400 zł a wyniki są dostępne już po kilku dniach. Dopiero na ich podstawie – znając płeć dziecka, lekarz wystawi kartę martwego urodzenia. Kartę martwego urodzenia, USC może przekazać również sam szpital w terminie 1 dnia od daty jego wystawienia. Ze względu na to, należy to ustalić ze szpitalem – kto przekaże kartę do USC – czy szpital czy Rodzice. PROTOKOŁU ZGŁOSZENIA URODZENIA Jeżeli dziecko urodziło się martwe, nie sporządza się aktu zgonu, tylko akt urodzenia z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe. Identycznie w przypadku poronienia. Taki akt urodzenia z adnotacją, sporządza się na podstawie karty martwego urodzenia oraz wypełnionego przez Rodziców Zgłoszenia – dokonuje się w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia. Nie od daty poronienia czy urodzenia martwego, więc jeżeli Rodzice decydują się na zrobienie badań genetycznych, szpital wydaje kartę dopiero wtedy, kiedy będzie znana płeć . Jeżeli nie dokonano zgłoszenia w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia, kierownik urzędu stanu cywilnego sporządza z urzędu akt urodzenia na podstawie karty martwego urodzenia, z adnotacją o sporządzeniu aktu z urzędu, oraz informuje rodziców dziecka o jego sporządzeniu.

O zasiłku pogrzebowym .

Prawo do zasiłku pogrzebowego (4000zł) wygasa w razie niezgłoszenia wniosku o jego przyznanie w okresie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, po której zasiłek przysługuje. Wniosek o zasiłek pogrzebowy składa się do ZUS (pocztą lub do najbliższego oddziału terenowego) na specjalnym druku: DRUKU ZUS Z-12 Zasiłek pogrzebowy wypłacany jest niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

O przysługujących Rodzicom urlopach :

Urlop macierzyński. Jeśli dziecko otrzymało kartę martwego urodzenia a tym samym zostanie lub zostało zarejestrowane w USC, Mamie przysługuje urlop macierzyński. Reguluje to art. 1801 Kodeksu Pracy, który stanowi, iż w razie urodzenia martwego dziecka lub zgonu dziecka przed upływem 8 tygodni życia, ubezpieczona ma prawo do zasiłku macierzyńskiego przez okres 8 tygodni (56 dni) po porodzie, nie krócej niż przez okres 7 dni od dnia zgonu dziecka. W razie śmierci dziecka po upływie 8 tygodni życia, ubezpieczona zachowuje prawo do zasiłku macierzyńskiego przez okres 7 dni od dnia zgonu dziecka. W przypadku zgonu dziecka po upływie 8 tygodni życia, ubezpieczona, która urodziła więcej niż jedno dziecko przy jednym porodzie, zachowuje prawo do urlopu macierzyńskiego w wymiarze stosownym do liczby dzieci pozostałych przy życiu, jednak nie krócej niż przez okres 7 dni od dnia zgonu dziecka. Wysokość zasiłku wynosi 100% podstawy wymiaru. Pracodawcę należy poinformować o chęci skorzystania z urlopu np. poprzez złożenie wniosku o urlop macierzyński oraz załączyć kopię karty martwego urodzenia. Urlop macierzyński liczony jest od dnia wystąpienia zdarzenia (poronienia/urodzenia martwego). Urlop okolicznościowy z tytułu urodzenia dziecka w wymiarze dwóch dni, będzie przysługiwał obojgu Rodzicom dziecka (z zachowaniem prawa do wynagrodzenia) z zastrzeżeniem, że Mamie – pod warunkiem nie przebywania na urlopie macierzyńskim. Urlop okolicznościowy z tytułu zgonu i pogrzebu dziecka w wymiarze dwóch dni, będzie przysługiwał obojgu Rodzicom (z zachowaniem prawa do wynagrodzenia). Jeśli pogrzeb odbędzie się na urlopie macierzyńskim – Mamie urlop nie będzie przysługiwał. Ponadto, istnieje możliwość otrzymania zwolnienia lekarskiego w wymiarze do 14 dni z tytułu opieki nad Matką dziecka, jeśli zachodzi taka konieczność. Zwolnienie takie może trzymać ojciec dziecka oraz osoba bliska.

matka prawnik

Podstawa prawna:

Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 887). Ustawa z 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zmianami). Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania z 9 listopada 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2069). Prawo o aktach stanu cywilnego z 28 listopada 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1741) tj. z dnia 21 listopada 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2064). Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wzorów karty urodzenia i karty martwego urodzenia z 12 stycznia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 171). Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego z 29 stycznia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 194). Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz.U. z 1996 Nr 60, poz. 281 ze zmianami.).

Designed by Freepik

Jakie prawa mają kobiety po poronieniu?

Wiele kobiet nie wie, jakie prawa przysługują im po poronieniu. Nikt ich o tym nie informuje, one same często nie pytają, bo będąc w żałobie myślami są zupełnie gdzie indziej.

Zobacz film: “Witaminy w ciąży”

Rodzice martwo narodzonych dzieci często napotykają wiele problemów administracyjnych. Niektórzy z nich nie wiedzą, że mają prawo decydować o tym, co będzie działo się z ich dzieckiem bez względu na to, na jakim etapie ciąży doszło do narodzin.

W wielu szpitalach nadal zdarza się, że temat poronienia traktuje się rutynowo, a kobietom trudno jest wyegzekwować swoje prawa.

– Poroniłam w 10 tygodniu ciąży. Bardzo ciężko to przeżyłam. Chciałam pochować swoje dziecko, aby w sposób godny pożegnać je na tym świecie. Gdy zagadnęłam o to położną, powiedziała, że owszem, mam do tego prawo, ale po co mam sobie teraz zawracać głowę skomplikowanymi procedurami – wspomina Mirosława z Torunia.

Kobieta zrezygnowała i podpisała oświadczenie o kremacji. Decyzji tej żałuje do dzisiaj.

Rodzicom czasem trudno jest wyegzekwować prawa przysługujące im po poronieniu (123RF)

Sytuacja prawna rodziców po poronieniu nadal dla wielu pozostaje niejasna. W wielu szpitalach opracowano procedury informowania rodziców o ich prawach zgodnie ze standardami opieki położniczej określonymi w przepisach, niestety nie we wszystkich. Zdarza się również, że personel medyczny celowo wprowadza pacjentki w błąd lub je zniechęca.

1. Prawo do pochówku dziecka

Rodzice po poronieniu mają prawo zarejestrować urodzenie dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego bez względu na tydzień zakończenia ciąży.

Odpowiedni dokument (Karta Martwego Urodzenia) jest wystawiany przez szpital po określeniu płci dziecka. W przypadku wczesnej ciąży jest to możliwe dzięki badaniu genetycznemu, którego koszt pokryć muszą rodzice.

Na podstawie dokumentu wydanego przez szpital rodzice mogą zarejestrować dziecko w Urzędzie Stanu Cywilnego. Mają na to 3 dni. Tam wydany zostanie akt urodzenia dziecka z adnotacją, że urodziło się martwe. Co ważne, narodziny dziecka można urzędowo zgłosić również wówczas, gdy do poronienia doszło poza szpitalem.

Możliwe jest również pochowanie dziecka na własny koszt na podstawie karty zgonu wystawionej przez szpital, do której określenie płci nie jest konieczne.

Mając w ręku kartę zgonu lub akt urodzenia, rodzice mogą udać do wybranego domu pogrzebowego, by ustalić szczegóły pochówku.

O ile dziecko zostanie zarejestrowane w Urzędzie Stanu Cywilnego, rodzice nabywają prawo do uzyskania zasiłku pogrzebowego (obecnie wynosi 4 tys. złotych).

2. Prawo do urlopu macierzyńskiego

Kobiecie po poronieniu przysługuje prawo do 8-tygodniowego urlopu macierzyńskiego (licząc od dnia porodu) bez względu na tydzień zakończenia ciąży. By go uzyskać, matka musi przedstawić pracodawcy akt urodzenia z adnotacją o urodzeniu martwego dziecka.

Nie wszystkie kobiety z tego prawa korzystają. Monika z wielką radością przyjęła wiadomość o ciąży. To było jej pierwsze dziecko. Czuła się świetnie. Gdy była w 12 tygodniu, zaczęła krwawić. Pojechała do szpitala, gdzie wykonano podstawowe badania.

– Po kilku godzinach, gdy dolegliwości nie ustępowały, lekarz powiedział, że doszło do poronienia. Miałam mieć wykonany zabieg. Zadzwoniłam do kierowniczki mojego zespołu i powiedziałam, że muszę iść na zwolnienie lekarskie. Usłyszałam, że skoro muszę, to ona oczywiście to rozumie, ale zaleca szybki powrót do pracy. Wróciłam po dwóch tygodniach. Byłam przygnębiona, rozbita. Nie miałam pojęcia, że przysługiwał mi urlop macierzyński – wspomina.

3. Czy szpital utrudnia egzekwowanie praw po poronieniu?

Mimo wydawałoby się jasnych przepisów prawa, wiele osób nadal ma problem z ich interpretacją. Szpitalom wygodniej jest milczeć na ich temat. Wiele zależy od dobrej woli personelu medycznego i praktyk obowiązujących w danej placówce.

Niestety, nawet jeśli rodzice zostaną poinformowani o swoich prawach, nadal w niektórych szpitalach problemem jest uzyskanie materiału do wykonania badania genetycznego.

– Lekarze patomorfolodzy zalecają na przykład konserwowanie tkanek po poronieniu formaliną, a to utrudnia określenie płci. Zdarza się również, że wydanie Karty Martwego Urodzenia szpital uzależnia od stwierdzenia obecności tkanek dziecka w materiale po poronieniu, a w rzeczywistości są to sprawy niezależne od siebie. Personel podaje w wynikach badań, że nie znaleziono fragmentów płodu, jeśli nie zauważono narządów wewnętrznych, co jest trudne we wczesnej ciąży, a przecież nie ma znaczenia ani dla rodziców, ani nie jest wymagane żadnym aktem prawnym – mówi portalowi WP parenting Małgorzata Bronka ze Stowarzyszenia Rodziców po Poronieniu.

Kobiety skarżą się również, że o swoich prawach informowane były w chwili szoku. W takiej sytuacji znalazła się Dominika, która poroniła w 9 tygodniu ciąży.

– W jednej chwili dowiedziałam, że ciąża obumarła, a zaraz potem, że co prawda mam prawo do pochówku dziecka, ale będzie problem z ustaleniem płci. Podsunięto mi do podpisania jakiś dokument, gdzie – jak się później okazało – zgodziłam się na kremację szczątków.

Takie praktyki nadal mają miejsce w niektórych polskich szpitalach, z czym walczą stowarzyszenia i organizacje zrzeszające rodziców po stracie.

4. To jeszcze nie dziecko

Zdarza się również, że matki szukające wsparcia na forach internetowych są wyśmiewane przez inne kobiety. Pytając o przysługujące im prawa po poronieniu, otrzymują – najczęściej anonimowe – odpowiedzi w tonie: „Tak to jest, jak ktoś chce nagiąć przepisy, żeby sobie w domu posiedzieć. Na macierzyńskim siedzą te, co mają do opieki malutkie dzieci, a nie po stracie w 4 tygodniu ciąży. Nie przesadzajmy” lub „Nic ci nie przysługuje. Nie bądź śmieszna i nie rób z siebie wariata. Dwie kreski a potem krwawienie, może jeszcze zrobisz pogrzeb. Ja poroniłam wiele razy niestety i wiem, że to nie taka tragedia jak ciąża jest wczesna (…)”.

Poronienie dla wielu nadal stanowi temat tabu. Nie potrafimy o tym rozmawiać, nie mamy pojęcia, jakich słów użyć, by pocieszyć matkę. Często odbiera się jej prawo do żałoby po stracie, sugerując, że na tak wczesnym etapie ciąży to nie było jeszcze dziecko.

– Dla lekarza to był zarodek, dla moich koleżanek w pracy płód, dla mnie – moje dziecko. Może syn? Może córka? Przez te kilka tygodni, gdy wiedziałam, że noszę je pod sercem planowałam, jak dam mu na imię, gdzie będziemy chodzić na spacery, co będziemy czytać. Kochałam je od samego początku. Nie ważne, ile miało milimetrów – podsumowuje Dominika.

So you have finished reading the ile zwolnienia po obumarłej ciąży topic article, if you find this article useful, please share it. Thank you very much. See more: Zaświadczenie o poronieniu dla pracodawcy, Wypis o poronieniu, Jak długo L4 po łyżeczkowaniu, Połóg po urodzeniu martwego dziecka, L4 po usunięciu ciąży pozamacicznej, Rekonwalescencja po usunięciu ciąży pozamacicznej, Kiedy do pracy po ciąży pozamacicznej, 182 dni ile to miesięcy

See also  Top 43 우쿨렐레 코드 운지법 The 46 Top Answers

Leave a Comment